Sånghäfte för ringlekar till midsommar

Sånger till midsommarSånghäfte med ringlekar till midsommarfirandet: Vi äro musikanter, Karusellen - Jungfru skär, mormors lilla kråka, ritsch, ratsch, filibom-bom-bom, flickorna de små uti dansen de gå, små grodorna, björnen sover, sju vackra flickor i en ring, uppå källarbacken, räven raskar över isen, jag gick ut en afton, skära skära havre.

 

Download and print

Detta utskrivbara sånghäfte med ringlekar till midsommarafton från Printables.se är gratis och får fritt laddas ner och användas för privat bruk. Produkten får inte säljas, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte.

  | Free printable for Midsummer
| Midsummer |
  | Free printable for Midsummer

Ideas: Decorate your bookmarks with a nice ribbon. Glueing them on to a stronger paper or laminating them will make them more durable.
More ideas and instructions »

Ideas: Decorate your bookmarks with a nice ribbon. Glueing them on to a stronger paper or laminating them will make them more durable.
More ideas and instructions »