Steg 1 - Välj mall

Båda mallarna visar en månad på en A4. Familjekalendern kan ha upp till 5 kolumner.